Dit is de tijdelijke website van het Practoraat Rekenen. Tot de tijd dat de officiële website gelanceerd wordt, kunt u hieronder alvast lezen waar het Practoraat zich mee bezig gaat houden.

 

RekenUpdate

22-02-2019 Start kenniskring. Meer info

07-02-2019 De ruimtes waar de Rekennetwerken worden gehouden zijn bekend. Meer info.

25-01-2019 De eerste rekennetwerken van het practoraat Rekenen zijn gepland op 13, 19 en 20 februari. We bespreken de consequenties van het kamerbesluit en wat het practoraat Rekenen voor jou kan betekenen. Meer info.

19-01-2019 Kamerdebat op 23-01-2019: Toekomst van rekenen in het vo en mbo. Meer info.

27-11-2018 Nu is het practoraat Rekenen officieel van start gegaan.

De practorale rede is hier na te lezen.

 

 

 

Wat is het Practoraat Rekenen?

In juli 2016 is de rekenagenda vo/mbo opgesteld. Aanleiding hiervoor was dat in oktober 2015 besloten is om het meetellen van de rekentoets en het rekenexamen tot nader order uit te stellen. Eén van de genoemde redenen was dat het rekenonderwijs nog niet overal op orde was. Om de motivatie voor rekenen op peil te houden en docenten waar nodig te ondersteunen bij het geven van goed rekenonderwijs, hebben betrokken partijen gezamenlijk de rekenagenda opgesteld.

Eén van de onderdelen van de rekenagenda is het opzetten van een onderzoekspraktijk.

Daar is met het starten van het Practoraat Rekenen gehoor aan gegeven. Het Practoraat Rekenen is opgezet vanuit 3 mbo-instellingen (t.w. Albeda-Rotterdam, Deltion College-Zwolle en Summa College-Eindhoven) en de BVMBO (beroepsvereniging opleiders in het mbo).

Onder het Practoraat valt ook het beste rekenidee van Nederland. Daarnaast zullen we op verschillende manieren veel kennis met elkaar delen, zodat we gebruik kunnen maken van elkaars ideeën, (praktijk)voorbeelden, etc.

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van het practoraat Rekenen? Klik hier.

 

Onderzoek binnen het practoraat Rekenen

Het practoraat Rekenen is gericht op de ontwikkeling van rekenonderwijs. Hierbij staat de vraag “wat is een goede rekenles” centraal. De rekenles waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen, die nodig zijn om in de samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s.

We inventariseren wat er al aan onderzoek plaatsvindt binnen de scholen, welke werkvormen er gebruikt worden en welke van deze werkvormen resultaat bieden.

Docenten van het consortium en ook docenten van andere mbo-instellingen kunnen onderzoek doen rondom het thema “een goede rekenles”.  Vanuit het practoraat is er ruimte vrijgemaakt om docenten te ondersteunen bij hun onderzoek.

 

Oproep:

Wanneer jij graag praktijk(gericht)onderzoek rond het rekenonderwijs in het mbo zou willen overwegen, neem contact met ons op.

Het practoraat Rekenen richt zich vooral op wat werkt in de rekenles.

Wat gaat er goed in mijn les en wat gaat minder goed? En hoe komt dat? Op welke wijze komt een student tot leren? En wat is de inbreng van mij als docent hierbij?

Door gezamenlijk te werken aan onderzoek in je eigen onderwijssituatie komen we tot mooie resultaten. Deze resultaten worden gedeeld met de rekendocenten in het land.

Klik hier voor meer informatie of om je belangstelling aan te geven.

 

Leden van de projectgroep van het Practoraat Rekenen

Jurriaan Steen, practor (Albeda, Rotterdam)

Mirjam Bos (Albeda, Rotterdam)

Kooske Franken (BVMBO, Albeda, Rotterdam)

Johan v/d Akker (Deltion College, Zwolle)

Martijn van Oirschot (Summa College, Eindhoven)

 

Agenda

20 maart 2019 à Start kenniskring. Meer info.

13, 19 en 20 februari 2019 à Eerste bijeenkomsten regionale Rekennetwerken van het Practoraat Rekenen. Meer info.

6 februari 2019 à MBO raad. Rekencontactpersonen.

23 januari 2019 à Tweede kamer. Algemeen overleg: Toekomst van rekenen in het vo en mbo

12 december 2018 à Tweede kamer. Algemeen overleg: Toekomst van rekenen in het vo en mbo

27 november 2018 → Practorale rede tijdens de grote taal- en rekenconferentie “Van 1931 tot 2020”.

 

 

We hopen binnen afzienbare tijd de website te kunnen presenteren.