Beste Rekenidee mbo 2019

Het Platform Rekendocenten en het practoraat Rekenen organiseren in 2019 de 4e editie van de wedstrijd: Beste Rekenidee mbo.

Heb jij een goed voorbeeld van een motiverende rekenactiviteit of loop jij al langer rond met een idee om rekenen beroepsgerichter en motiverender te maken? Doe dan mee!

Prijs: drie prijswinnaars winnen een toegangsticket en reis- en verblijfkosten voor de 26e internationale rekenconferentie ALM van 7 tot en met 10 juli 2019 in Lund Zweden.

Wat moet je doen:
Stuur tussen wereld PI dag 14 maart en 13 mei 2019 je beroepsgerichte, motiverende rekenactiviteit in naar besterekenideembo@bvmbo.nl

Zie voor meer informatie de flyer:

Flyer Beste rekenidee 2019