Regionale rekennetwerken van 27 november, 3 en 4 december 2019

De bijeenkomsten van de rekennetwerken zijn uitsluitend toegankelijk voor docenten rekenen en projectleiders op het gebied van rekenen werkzaam binnen mbo-instellingen.

Deze middag worden we door Rianne Reichardt van het Kennispunt taal en rekenen mbo bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot examinering van rekenen.
Daarnaast gaan we met elkaar in gesprek wat dit betekent voor ons lesgeven, voor ons toetsen, voor het rekenexamen om studenten zo goed mogelijk op te leiden.

Het programma ziet er als volgt uit:
13.00 uur Inloop met koffie/thee
13.30 uur Opening
13.40 uur Mededelingen vanuit het Practoraat Rekenen/kenniskring
13.50 uur Mededelingen vanuit het platform rekendocenten van de BVMBO
14.00 uur Stand van zaken over examinering rekenen in het mbo
14.45 uur Pauze
15.00 uur Bespreking consequenties voor ons als docenten
15.55 uur Afsluiting
16.00 uur Einde

U kunt zich aanmelden via onderstaande links:

Regio West: woensdag 27 november 2019
Albeda
Rosestraat 1101 Rotterdam
Collegezaal
Klik hier voor aanmelden

Regio Noord: dinsdag 3 december 2019
Deltion College
Mozartlaan 15, 8031 AA Zwolle
Lokaal BRD 2.024 (Let op is gewijzigd)
Klik hier voor aanmelden

Regio Zuid Oost: woensdag 4 december 2019
Summa Zorg / Summa Welzijn
Willem de Rijkelaan 3, 5616 EA Eindhoven
Lokaal Theaterzaal lokaal 0.40 (let op is gewijzigd)
Klik hier voor aanmelden

Kosten
Aan uw deelname zijn geen kosten verbonden

De projectgroep van het Practoraat Rekenen ziet u graag op 27 november of 3 of 4 december.
Laat ook uw collega kennismaken met het Practoraat Rekenen en geef hem of haar ook op.