Start Kenniskring 2019-2020

Het practoraat Rekenen is gericht op de ontwikkeling van rekenonderwijs. Hierbij staat de vraag “wat is een goede rekenles in het mbo” centraal. De rekenles waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen, die nodig zijn om in de samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s.

Woensdag 8 mei 2019 is de startbijeenkomst van de eerste groep onderzoekers.
Deze vindt plaats bij Congrescentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht. De tijden zijn van 17.00 uur tot 21.00 uur.
We beginnen deze bijeenkomst met een broodje en soep. Die avond bespreken we met elkaar wat een goede onderzoeksvraag is. Tevens laten we het verdere verloop van de kenniskring zien. Na een plenaire inleiding vindt de uitwerking vindt plaats in wisselende kleine groepen.

De overige data zijn:
10 september 2019: Masterclass wat is praktijk(gericht)onderzoek
5 november 2019: Masterclass dataverzameling
11 februari 2020: Masterclass presentatie
2 juni 2020: Presenteren onderzoek tijdens miniconferentie

Via onderstaande knop kun je je aanmelden voor de kenniskring.

AANMELDEN