BIJEENKOMST PLATFORM REKENDOCENTEN BVMBO OP 16 MEI 2019

Het platform rekendocenten van de BVMBO gaat het hebben over ontwikkelingen op rekengebied voor de korte- en de lange termijn. Verder gaat practor Jurriaan Steen het Practoraat Rekenen toelichten en vertelt Marjolein Held, voorzitter van de BVMBO, over het beroepsbeeld. Tevens worden de prijswinnaars van Het Beste Rekenidee bekend gemaakt.
Lees meer.