Nieuwsbrief Coöperatie Examens MBO

De Coöperatie Examens MBO heeft de nieuwsbrief van juli gepubliceerd.Lees meer.

Lees meer »

Schrijf je nu in voor de Mbo Onderzoeksdag 2021!

De inschrijving voor de Mbo Onderzoeksdag 2021 is geopend! Een dag door, voor en met het mbo. Kom op 4 november naar het Koning Willem I College in ‘s-Hertogenbosch. Leg als docent, docent-onderzoeker, beleidsmedewerker of management en bestuur nieuwe contacten en deel je kennis en ervaringen rondom onderzoek en kennisbenutting in het mbo. Van het

Lees meer »

Nieuwsbrief Coöperatie Examens MBO

De eerste nieuwsbrief van de Coöperatie Examens MBO is gepubliceerd.Mocht je de nieuwsbrief ook zelf willen ontvangen, onderaan de nieuwsbrief kun je je opgeven.Lees meer.

Lees meer »

Openbare les Kees Hoogland

Kees Hoogland gaf 2 juni 2021 de openbare les ‘De Mathematisering van de Samenleving’ voor zijn lectoraat Wiskundig en analytisch vermogen van professionals.Lees meer over het lectoraat.Kijk hier de openbare les terug.

Lees meer »

Internetconsultatie Invoering rekeneisen

Invoering herijkte rekeneisenMet dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat de herijkte rekeneisen voor het mbo worden ingevoerd en dat het resultaat voor rekenen in de slaag-zakregeling gaat meetellen.Lees meer

Lees meer »

Internetconsultatie over het besluit Herijkte rekeneisen

Rond 17 februari 2021 zal het ministerie van OCW een internetconsultatie starten over het besluit Herijkte rekeneisen. Met dit besluit wordt de regelgeving rondom de nieuwe rekenaanpak in het mbo vastgelegd. Deze internetconsultatie geeft mogelijkheid om op het conceptbesluit te reageren, en blijft tot en met eind maart online.Maandag 1 maart van 16:00-17:00 organiseert het

Lees meer »

Onderzoeksgroep voorbeeldexamens

Wil je als rekendocent bijdragen aan de kwaliteit van de nieuwe rekenexamens?De Coöperatie Examens MBO is erg benieuwd naar de mening van de mbo-studenten over de opdrachten uit de voorbeeldexamens.Daarvoor voeren we een onderzoek uit onder rekendocenten en hun studenten. Dit onderzoek voeren we in samenwerking uit met de Universiteit Utrecht.Lees meer.

Lees meer »

Examenconstructeur worden?

De Coöperatie Examens MBO is een van-voor-doororganisatie. Dat brengt voor jou als rekendocent extra kansen. De Coöperatie zoekt met name examenconstructeurs en leden van de vaststellingscommissies. Erg leuk om naast je dagelijks werk ook examenopdrachten te ontwikkelen of vast te stellen.Lees meer.

Lees meer »

Practoraat Rekenen onderdeel van Zone.college

Met ingang van december 2020 is het Practoraat Rekenen onderdeel van het Zone.college. Practor Jurriaan Steen is als docent-onderzoeker/practor verbonden aan Zone.college. De doelen van het Practoraat Rekenen blijven hetzelfde. We blijven ons inzetten voor goed rekenonderwijs in het mbo. Samen met het Kennispunt MBO Taal en Rekenen willen wij docenten blijven informeren over de

Lees meer »

Terugkijken webinar Examinering nieuwe rekeneisen mbo

De webinar van 10 november over de examinering van de nieuwe rekeneisen is nu terug te kijken via de link. De antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens de webinar komen binnenkort op de site van Kennispunt taal en rekenen mbo.

Lees meer »

Toekomstgericht reken-wiskundeonderwijs

De werkgroep “Wiskunde voor Morgen” is een gezamenlijke werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor de Ontwikkeling van het Reken-Wiskunde Onderwijs (NVORWO) en van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW). Zij hebben in een notitie met de naam “Toekomstgericht rekenwiskundeonderwijs” uitgewerkt welke veranderingen in het reken- en wiskundeonderwijs nodig zijn voor de hoogtechnologische maatschappij van de

Lees meer »

Vacature projectleider Kennispunt MBO Taal en Rekenen

Eind van dit jaar neemt de huidige projectleider van het Kennispunt MBO Taal en Rekenen, Rianne Reichardt, afscheid van het Kennispunt. Na zich ruim 11 jaar bezig te hebben gehouden met de implementatie van taal en rekenen in het mbo wil ze haar energie en aandacht nu gaan richten op andere zaken. Dat betekent dat

Lees meer »

Rekeneisen voor het mbo

Het ministerie van OC&W heeft de Expertgroep herijking rekeneisen mbo de opdracht gegeven de rekeneisen van het mbo-onderwijs te herijken. In december 2019 is de commissie van start gegaan. Bij het uitvoeren van deze opdracht zijn de voorwaarden waaronder rekenonderwijs succesvol kan zijn als uitgangspunt gekozen. Het leerproces van studenten speelt daar een belangrijke rol

Lees meer »

Studenten willen rekenles van deskundige docenten

Mbo-studenten willen rekenles van goed geschoolde en gemotiveerde rekendocenten. Met een docent Nederlands die rekenen erbij doet, komt een school niet meer weg.Dat blijkt uit een groot onderzoek van JOB over rekenen in het mbo. Het onderzoek is uitgevoerd onder honderden studenten van ROC Nijmegen en het Vista College. Volgens het onderzoek snakken mbo-studenten naar

Lees meer »

ALM bulletin May 2020

The ALM bulletin is a bimonthly newsletter from Adults Learning Mathematics (ALM). ALM is an international research forum bringing together researchers and practitioners in adult mathematics/numeracy teaching and learning in order to promote the learning of mathematics by adults. Lees verder.

Lees meer »

ALM27 Conference

27th Adults Learning Mathematics Conference in Vancouver, Canada, July 6-9, 2020 Embracing Diversity and Inclusion: Adults learning mathematics in a changing worldLees meer.

Lees meer »

Klankbordgroep bijeenkomst rekenen

Het Ministerie van OCW heeft een Expertgroep rekeneisen mbo ingesteld om de referentieniveaus tegen het licht te houden en vervolgens haalbare en toch uitdagende rekeneisen per mbo-niveau te formuleren. Zij zijn in december van start gegaan. Na het in kaart brengen van de stand van zaken, hebben zij eerste ideeën over hoe de nieuwe rekeneisen

Lees meer »

Inventarisatie: Welke rekentoets als nulmeting en hoe nu verder?

Vanuit een ROC kwam de volgende vraag bij het Practoraat Rekenen: Welke rekentoets wordt als nulmeting gebruikt en welke rekentoets (of geen rekentoets) gaat men in de toekomst gebruiken? Vaak werden ook de resultaten van de rekentoets in het VO meegenomen als extra informatie naast de eigen resultaten van de nulmeting. Naast bovenstaande vraag zijn

Lees meer »

Wetsvoorstel: Afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs

Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Het belang van goede rekenvaardigheden verdwijnt niet met het afschaffen rekentoets. Daarom wordt een tweeledig alternatief voorgesteld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen leerlingen met en zonder wiskunde. Voor alle leerlingen wordt toegewerkt naar

Lees meer »

Voortgang van het Practoraat Rekenen

Helaas is vanwege andere prioriteiten op het gebied van rekenen in het MBO de subsidie voor het Practoraat Rekenen voor de komende jaren niet verlengd. Het Practoraat Rekenen wil echter de werkzaamheden graag voortzetten. Er is inmiddels een mooie netwerkstructuur opgebouwd en er zijn diverse onderzoeksgroepen gestart, die graag door willen gaan. Ook in het

Lees meer »

Hand-out en opbrengsten van de laatste regionale Rekennetwerken.

We kijken terug op drie goede bijeenkomsten van het Practoraat Rekenen. Er zijn mooie opbrengsten gegenereerd.Voor de hand-out, klik hier.Klik voor de opbrengsten stelling 1, stelling 2 en stelling 3. Wil je ook van voorgaande bijeenkomsten de opbrengsten lezen, klik dan hier.

Lees meer »

Wijziging lokalen rekennetwerken

De lokalen voor zowel Zwolle als Eindhoven zijn gewijzigd.Meer info, klik hier.

Lees meer »

Werkconferentie Rekenen in burgerschap

Wat moet een mbo-student allemaal kunnen om zich als kritische consument en als goed burger te redden in de maatschappij?Lees meer.

Lees meer »

Regionale rekennetwerken 27 november, 3 en 4 december 2019

De data en thema van de regionale rekennetwerken zijn bekend. Lees meer.

Lees meer »

Een jaar lang gratis toegang tot wetenschappelijke publicaties voor leraren

Vanaf vandaag (29 oktober 2019) kunnen alle leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs een jaar lang gratis toegang krijgen tot meer dan een miljoen wetenschappelijke artikelen over onderwijsonderzoek. Aanleiding voor deze pilot is de roep vanuit het onderwijsveld om vrije toegang tot wetenschappelijke publicaties over onderwijsonderzoek.Lees meer

Lees meer »

ALM bulletin September 2019

The ALM bulletin is a bimonthly newsletter from Adults Learning Mathematics (ALM). ALM is an international research forum bringing together researchers and practitioners in adult mathematics/numeracy teaching and learning in order to promote the learning of mathematics by adults.Lees meer.

Lees meer »

ALM Bulletin

Lees hier het nieuwe ALM bulletin: Summer Special 2019.

Lees meer »

Onderzoek binnen Albeda

Mooi filmpje over het doen van praktijkgericht onderzoek binnen Albeda van mijn collega Ada ter Maten (Practoraat Leerwerkplaatsen) en het Practoraat Rekenen.https://youtu.be/-TFqVMcqLWI

Lees meer »

Reactie ministers

Hierbij de reactie van de ministers Van Engelshoven en Slob op de vragen en opmerkingen in het kader van het schriftelijk overleg met de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 5 april 2019 inzake de toekomst van rekenen in het vo en mbo.

Lees meer »

RekenUpdate juli 2019

De nieuwe RekenUpdate met allerlei informatie is weer op de site geplaatst.Lees meer

Lees meer »

Hans Voskamp nieuwe coördinator in de projectgroep

Met ingang van 1 september is Hans Voskamp onze nieuwe collega in de projectgroep namens de BVMBO. We bedanken Kooske Franken voor de aanzet van het Practoraat Rekenen en haar bijdrage van het afgelopen jaar.

Lees meer »

Oproep voor deelname aan onderzoek door invullen vragenlijst – docenten uit po, vo, mbo en rekencoordinatoren…laat je mening horen!

Onderzoek Ernstige RekenWiskunde problemen en Dyscalculie (ERWD) Van Anja van den Broek, Clarie Ramakers en Jarise Kaskens Het onderzoek Hoe ervaren leraren, rekendocenten en rekencoördinatoren hun handelingsbekwaamheid op het gebied van passend rekenwiskunde-onderwijs en wat zijn hun ondersteuningsbehoeften? Deze vraag staat centraal in het onderzoek naar de implementatie van het protocol ERWD dat door ResearchNed

Lees meer »

Nieuwe rekenideeën

Er is weer een aantal nieuwe rekenideeën op de site geplaatst waaronder een aantal inzendingen van Het Beste Rekenidee.Klik hier.

Lees meer »

Nieuwe RekenUpdate

De nieuwe RekenUpdate van juni 2019 is hier te lezen.

Lees meer »

We zoeken een nieuwe coördinator voor onze projectgroep

In verband met het vertrek van Kooske Franken zoekt het practoraat Rekenen een nieuwe collega die namens de BVMBO deel uitmaakt van de projectgroep. Voor meer informatie klik hier.

Lees meer »

Prijswinnaars beste rekenidee 2019

De prijswinnaars van het beste rekenidee 2019 zijn donderdag 16 mei bekend gemaakt. Het zijn Anne Marleen Tigelaar (ROC Friesland), Fedor Kerkhof (ROC De Leijgraaf) en Martijn van der Linden (Summa College).Lees ook het juryrapport.

Lees meer »

Landstede MBO organiseert de Zwolse mbo-rekenwedstrijd

Jan van Dijk Organisator en Initiatiefnemer Landstede MBO komt als beste school uit de bus Studenten CIBAP en Deltion winnen de Zwolse mbo-rekenwedstrijd. De finale van de Rekenwedstrijd voor de vijf Zwolse mbo’s was woensdagmiddag uiterst spannend. In de laatste vijf minuten gaf Jedidja Wind van het CIBAP College op de laatste vier vragen in

Lees meer »

ALM Bulletin: May 2019

De Nieuwsbrief van de ALM (Adults Learning Mathematics, a research forum) is uit.Lees meer.

Lees meer »

RekenUpdate mei 2019

De nieuwe RekenUpdate is weer gepubliceerd.Deze kun je hier vinden.

Lees meer »

Miniconferentie 12 juni 2019

Het programma van de miniconferentie georganiseerd door het practoraat Rekenen is bekend. De miniconferentie vindt plaats bij de School voor Techniek van MBO, Hardwareweg 15, Amersfoort.Deze bijeenkomst is helaas geannuleerd.

Lees meer »

BIJEENKOMST PLATFORM REKENDOCENTEN BVMBO OP 16 MEI 2019

Het platform rekendocenten van de BVMBO gaat het hebben over ontwikkelingen op rekengebied voor de korte- en de lange termijn. Verder gaat practor Jurriaan Steen het Practoraat Rekenen toelichten en vertelt Marjolein Held, voorzitter van de BVMBO, over het beroepsbeeld. Tevens worden de prijswinnaars van Het Beste Rekenidee bekend gemaakt.Lees meer.

Lees meer »

Miniconferentie 12 juni 2019

Reserveer deze datum alvast in je agenda.Binnenkort volgt meer informatie.

Lees meer »

Nieuwsbrief kennispunt MBO Taal en Rekenen

Inhoud Toekomst van rekenen in het vo en mbo Mbo kiest voor eigen aanpak rekenen MBO Brigade van start Vervanging Jetske Woudstra Bijeenkomsten Uitgelicht: centraal examen Engels voor mbo 4 Lees meer.

Lees meer »

Kamerbrief over rekenen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de toekomst van het rekenen in het voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs. Lees meer.

Lees meer »

Prijswinnaars Happy Pi bakwedstrijd bekend.

Vanwege het overweldigend aantal inzendingen EN de fantastische kwaliteit, heeft de jury besloten om niet 5 prijswinnaars een waardebonnen van €50,00 te geven, maar liefst aan 9 winnaars! Een inzending heeft geen waardebon gewonnen, maar wel een eervolle vermelding gekregen.  Voor het volledige juryrapport klik hier.

Lees meer »

Start kenniskring 2019-2020

Het practoraat Rekenen is gericht op de ontwikkeling van rekenonderwijs. Hierbij staat de vraag “wat is een goede rekenles in het mbo” centraal. De rekenles waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen, die nodig zijn om in de samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s. Woensdag

Lees meer »

19 feb 2019: Overleg rekencontactpersonen over conceptstuk MBO Raad.

Het stuk bevat eerst een analyse van de uitspraken die in onze brief aan de ministers heeft gestaan, waarmee we de uitgangspunten voor de nieuwe rekenaanpak willen toetsen. Doel hiervan is om te toetsen of de onderliggende uitgangspunten worden ondersteund. Dit doen we eerst met de rekencontactpersonen en vervolgens met de bestuurders.

Lees meer »

Oproep beste rekenidee 2019

Dirk Meegens (één van de winnaars van het beste rekenidee 2018) doet een oproep aan docenten rekenen om hun beste rekenidee in te dienen. Video

Lees meer »