Internetconsultatie Invoering rekeneisen

Invoering herijkte rekeneisen
Met dit wijzigingsbesluit wordt geregeld dat de herijkte rekeneisen voor het mbo worden ingevoerd en dat het resultaat voor rekenen in de slaag-zakregeling gaat meetellen.
Lees meer