Internetconsultatie over het besluit Herijkte rekeneisen

Rond 17 februari 2021 zal het ministerie van OCW een internetconsultatie starten over het besluit Herijkte rekeneisen. Met dit besluit wordt de regelgeving rondom de nieuwe rekenaanpak in het mbo vastgelegd. Deze internetconsultatie geeft mogelijkheid om op het conceptbesluit te reageren, en blijft tot en met eind maart online.
Maandag 1 maart van 16:00-17:00 organiseert het Kennispunt Taal en Rekenen in samenwerking met OCW een online informatiesessie rond dit besluit.
Lees meer.