Inventarisatie: Welke rekentoets als nulmeting en hoe nu verder?

Vanuit een ROC kwam de volgende vraag bij het Practoraat Rekenen: Welke rekentoets wordt als nulmeting gebruikt en welke rekentoets (of geen rekentoets) gaat men in de toekomst gebruiken?
Vaak werden ook de resultaten van de rekentoets in het VO meegenomen als extra informatie naast de eigen resultaten van de nulmeting.
Naast bovenstaande vraag zijn we ook nieuwsgierig naar het gebruik van de nulmeting. Wat doet men als organisatie of als individuele docent met de resultaten van de nulmeting?

Wilt u zo vriendelijk zijn om deze vragenlijst in te vullen?
U kunt ook uw collega’s vragen mee te werken aan dit onderzoek.
Met alle informatie die wij hiermee verzamelen wordt zeer zorgvuldig omgegaan. De resultaten van dit onderzoek zal geen enkele verwijzing naar een docent of mbo-instelling in zich hebben.