In juni 2019 zijn wij gestart met de kenniskring. Een negental docenten rekenen gaan onderzoek doen in hun eigen onderwijspraktijk. De onderzoeken variëren van “welke kennis hebben studenten nodig om r”

Oproep
Wanneer jij graag praktijk(gericht)onderzoek rond het rekenonderwijs in het mbo zou willen overwegen, neem contact met ons op.

Het Practoraat Rekenen richt zich vooral op wat werkt in de rekenles.
Wat gaat er goed in mijn les en wat gaat minder goed? En hoe komt dat? Op welke wijze komt een student tot leren? En wat is de inbreng van mij als docent hierbij?
Door gezamenlijk te werken aan onderzoek in je eigen onderwijssituatie komen we tot mooie resultaten. Deze resultaten worden gedeeld met de rekendocenten in het land.
Klik hier voor meer informatie of om je belangstelling aan te geven.

Belangrijke data voor de kenniskring 2019-2020 :
8 mei 2019 Startbijeenkomst
10-09-2019 (17.00 – 21.00 uur): Masterclass Vraagarticulatie met Niek van den Berg
05-11-2019 (17.00 – 21.00 uur): Masterclass dataverzameling
28-01-2020 (17.00 – 21.00 uur): Masterclass presentatie
2 juni 2020: Presenteren onderzoek tijdens miniconferentie
Tijdens de intervisiemomenten word je begeleid door de coördinator van een regio. De intervisiemomenten worden in overleg met de intervisiegroep vastgelegd.

Terugblik masterclass van 10 september

De eerste bijeenkomst was een geslaagde bijeenkomst. De docent-onderzoekers hebben gewerkt aan het verfijnen van hun onderzoeksvraag. Allereerst hebben ze hun onderzoeksvraag met behulp van het Onderzoekscanvas (met toelichting) geformuleerd. Tijdens de sessie in groepjes is de vraag nog meer toegespitst op hun eigen situatie. Daar werd gebruik gemaakt van de infographic. Voor meer info zie het document “Van praktijkvraag naar onderzoeksvraag”.

Gebruikte documenten: