Klankbordgroep bijeenkomst rekenen

Het Ministerie van OCW heeft een Expertgroep rekeneisen mbo ingesteld om de referentieniveaus tegen het licht te houden en vervolgens haalbare en toch uitdagende rekeneisen per mbo-niveau te formuleren. Zij zijn in december van start gegaan. Na het in kaart brengen van de stand van zaken, hebben zij eerste ideeën over hoe de nieuwe rekeneisen per niveau eruit moeten gaan zien. Dit willen de leden graag aan jullie voorleggen.

Op 16 maart 2020 wordt daarom een klankbordsessie georganiseerd bij de MBO Raad in Woerden.

Heb jij belangstelling? Neem dan contact op met de rekencontactpersoon van jouw mbo-instelling.