Nieuwsbrief kennispunt MBO Taal en Rekenen

Inhoud
Toekomst van rekenen in het vo en mbo
Mbo kiest voor eigen aanpak rekenen
MBO Brigade van start
Vervanging Jetske Woudstra
Bijeenkomsten
Uitgelicht: centraal examen Engels voor mbo 4

Lees meer.