Het Practoraat Rekenen is gericht op de ontwikkeling van rekenonderwijs. Hierbij staat de vraag “wat is een goede rekenles in het mbo en hoe geef je die?” centraal. De rekenles waarin studenten de kennis, vaardigheden en kritische attitude opdoen, die nodig zijn om in de samenleving mee te doen, kansen te benutten en weerbaar te zijn tegen mogelijke risico’s.
We inventariseren wat er al aan onderzoek plaatsvindt binnen de scholen, welke werkvormen er gebruikt worden en welke van deze werkvormen resultaat bieden.
Docenten van het consortium en ook docenten van andere mbo-instellingen kunnen onderzoek doen rondom het thema “een goede rekenles in het mbo”. Vanuit het Practoraat Rekenen is er ruimte vrijgemaakt om docenten te ondersteunen bij hun onderzoek.

Meer over de kenniskring klik hier.

Snel naar Onderzoeken of Literatuur.

Tijdens de intervisiemomenten word je begeleid door de coördinator van een regio. De intervisiemomenten worden in overleg met de intervisiegroep vastgelegd.