2014 Onderzoeksverslag: Differentieren met activerende werkvormen

In het kader van “Opleiding rekenen voor docenten met een ambitie” hebben F. Beitler, C. de Waart en M. de With een onderzoek gedaan.
Meer info over de opleiding, klik hier.
Op welke manieren kun je differentiëren binnen het MBO bij Zorg en Welzijn en welke (activerende) werkvormen zijn daarbij goed in te zetten?

Beitler, F., Waart, C. de, With, M. de (2014) Differentiëren en activerende werkvormen