Werktitel onderzoek: Hoe maak je de doorlopende leerlijn inzichtelijk?

De student doorloopt een rekentraject dat begint op het primair onderwijs en eindigt in het voortgezet, middelbaar of hoger onderwijs. De vraag is alleen of de doorstroom ook zo is zoals dat verwacht wordt. En als dat niet zo is, hoe wordt dat dan zichtbaar?