(Werk)titel onderzoek: Inzet van beroepsgericht rekenen in het mbo-rekenonderwijs

Omschrijving van je onderzoek: (zie deelvragen)
– Succesfactoren voor ontwerpen van beroepsgericht rekenen (vanuit literatuur, docenten en studenten
– Praktijk-onderzoek: hoe ervaren docenten en studenten de lessen beroepsgericht rekenen
– Bijstellen opzet/onderzoek