(Werk)titel onderzoek: Leidt een meer beroepsgerichte vraagstelling tot hogere resultaten bij toetsen?

Mijn onderzoek richt zich op de eerstejaars leerlingen van de opleiding Dier en Gedrag niveau 3. Ik wil onderzoeken of toetsen en opdrachten gericht op de belevingswereld en het beroepsveld van de leerlingen een hoger resultaat opleveren dan methodetoetsen. Tevens wil ik bekijken of dit tot een beter rekenbegrip kan leiden.