(Werk)titel onderzoek: Talig rekenen voor laag geletterden.

Veel studenten lopen vast in rekenopdrachten, waarin veel tekst gebruikt wordt.
Daardoor komen ze niet toe aan het echte rekenen.
Ik wil onderzoeken hoe ook ‘laag geletterde’ studenten deze opdrachten tot een goed gevolg kunnen brengen.