Rianne Jansen – Hesselmans

Ik ben sinds 2014 docent rekenen bij het Zone.college (voorheen AOC-Oost) in Doetinchem, een school voor groots groen onderwijs. Na een studie pedagogiek/andragogiek en een onderwijsbevoegdheid voor Zorg en Welzijn heb ik als invalkracht / ziektevervanging gewerkt in het praktijkonderwijs, vmbo, vso en mbo. In 2005 kwam ik in aanraking met het mbo-onderwijs.
Als docent kies ik voor de student. Voor mij is het van belang dat mijn studenten zich kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke volwassenen en beroepsbeoefenaars. Hierbij hoort vanzelfsprekend ook rekenen. De student moet kunnen rekenen voor zichzelf en hen werk en moet kunnen rekenen met en op de docent.