Onderzoeksgroep voorbeeldexamens

Wil je als rekendocent bijdragen aan de kwaliteit van de nieuwe rekenexamens?
De Coöperatie Examens MBO is erg benieuwd naar de mening van de mbo-studenten over de opdrachten uit de voorbeeldexamens.
Daarvoor voeren we een onderzoek uit onder rekendocenten en hun studenten. Dit onderzoek voeren we in samenwerking uit met de Universiteit Utrecht.
Lees meer.