HOE HET BEGON
Het initiatief voor het Practoraat Rekenen kwam van de BVMBO samen met het Steunpunt Taal en Rekenen mbo, als antwoord op de vraag van de minister om een Onderzoekspraktijk op te richten. In augustus 2018 is het Practoraat Rekenen begonnen als een samenwerking tussen het Albeda College, Deltion College, Summa College en BVMBO. Het Practoraat Rekenen is op 27 november 2018 officieel gestart met het uitspreken van de practorale rede ‘Boeken dicht, we gaan naar buiten’ tijdens de grote taal- en rekenconferentie van het Steunpunt taal en rekenen.
Door te klikken op het plaatje kun je de practorale rede nalezen.

De practorale rede “Boeken dicht, we gaan naar buiten. Wat is een goede rekenles in het mbo en hoe geef je die?”

De aanleiding voor het starten voor het Practoraat Rekenen staat omschreven in de Rekenagenda vo/mbo (2016). De minister stelt daarin dat het belangrijk is om de motivatie voor rekenen te laten toenemen bij studenten, om docenten, rekencoördinatoren en ander onderwijzend personeel te faciliteren en om de kennis over rekenonderwijs te vergroten: wat werkt wel en wat werkt niet in het huidige rekenonderwijs in het mbo. Daarbij noemt de minister als actiepunt, dat de BVMBO in afstemming met het Steunpunt taal en rekenen mbo een Onderzoekspraktijk rekenen opzet.

DOELEN
Het Practoraat Rekenen houdt zich bezig met het verbeteren van het rekenonderwijs in het mbo. Hoe kan de docent rekenen samen met zijn collega’s de student dàt rekenniveau mee geven dat nodig is om zijn beroep goed uit te oefenen, zich goed te kunnen redden als burger van dit land en eventueel om de student voor te bereiden op een vervolgopleiding.

ONDERZOEK
Een belangrijk onderdeel van het Practoraat Rekenen is het doen van prak(gericht) onderzoek. De docent-onderzoekers van het Zone.college willen onderzoeken wat wel werkt en wat niet in hun eigen rekenonderwijspraktijk. Hiermee willen wij onze eigen onderwijspraktijk verbeteren. Daarnaast zullen we op verschillende manieren veel kennis met elkaar delen, zodat we gebruik kunnen maken van elkaars ideeën, (praktijk)voorbeelden, etc.

ANDERE ACTIVITEITEN
Het Practoraat Rekenen wil naast de kennisdeling over wat goed rekenonderwijs in het mbo is, ook verschillende andere activiteiten organiseren. Wat kunnen we allemaal doen om de motivatie van de studenten voor het vak rekenen te verhogen?
Onder het Practoraat Rekenen valt ook het beste rekenidee van Nederland.

HUIDIGE SITUATIE
Met ingang van 1 december 2020 is het Practoraat Rekenen onderdeel van het Zone.college. Zone.college heeft naast dit practoraat nog een ander practoraat. Het Practoraat Betekenisvolle leerprocessen heeft Kim Kuiper als practor.
Binnenkort wordt het derde practoraat opgericht speciaal gericht op de groene sector: Practoraat Vitaal groen.