In juli 2016 is de rekenagenda vo/mbo opgesteld. Aanleiding hiervoor was dat in oktober 2015 besloten is om het meetellen van de rekentoets en het rekenexamen tot nader order uit te stellen. Eén van de genoemde redenen was dat het rekenonderwijs nog niet overal op orde was. Om de motivatie voor rekenen op peil te houden en docenten waar nodig te ondersteunen bij het geven van goed rekenonderwijs, hebben betrokken partijen gezamenlijk de rekenagenda opgesteld.

Eén van de onderdelen van de rekenagenda is het opzetten van een onderzoekspraktijk. Daar is met het starten van het Practoraat Rekenen gehoor aan gegeven. Het Practoraat Rekenen is opgezet vanuit 3 mbo-instellingen (t.w. Albeda-Rotterdam, Deltion College-Zwolle en Summa College-Eindhoven) en de BVMBO (beroepsvereniging opleiders in het mbo).
Onder het Practoraat Rekenen valt ook het beste rekenidee van Nederland. Daarnaast zullen we op verschillende manieren veel kennis met elkaar delen, zodat we gebruik kunnen maken van elkaars ideeën, (praktijk)voorbeelden, etc.

De practorale rede

De practorale rede “Boeken dicht, we gaan naar buiten. Wat is een goede rekenles in het mbo en hoe geef je die?”, uitgesproken tijdens de grote taal- en rekenenconferentie van het Steunpunt taal en rekenen, kun je hier nalezen.

Wie is wie?

Van links naar rechts: Martijn van Oirschot (Summa College), Kooske Franken (BVMBO), Johan van den Akker (Deltion College), Jurriaan Steen (practor), Mirjam Bos (Albeda).

Hier komt nog een beschrijving van wat we als projectgroep doen en wat ieders functie is.

Wat zeggen docenten en studenten over het vak rekenen en hoe ze dat moeten geven.

Hoe kijken studenten aan tegen het vak rekenen.

De meeste foto’s op de website en de RekenUpdate zijn gemaakt door Jeanine Goldbach (jmgfotografie) en Patrick Denkers (Deltion College).