Practoraat Rekenen onderdeel van Zone.college

Met ingang van december 2020 is het Practoraat Rekenen onderdeel van het Zone.college. Practor Jurriaan Steen is als docent-onderzoeker/practor verbonden aan Zone.college. De doelen van het Practoraat Rekenen blijven hetzelfde. We blijven ons inzetten voor goed rekenonderwijs in het mbo. Samen met het Kennispunt MBO Taal en Rekenen willen wij docenten blijven informeren over de actualiteiten wat betreft examinering en het stimuleren van het doen van onderzoek naar de eigen rekenonderwijspraktijk.