Reactie ministers

Hierbij de reactie van de ministers Van Engelshoven en Slob op de vragen en opmerkingen in het kader van het schriftelijk overleg met de vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de brief van 5 april 2019 inzake de toekomst van rekenen in het vo en mbo.