Rekeneisen voor het mbo

Het ministerie van OC&W heeft de Expertgroep herijking rekeneisen mbo de opdracht gegeven de rekeneisen van het mbo-onderwijs te herijken. In december 2019 is de commissie van start gegaan. Bij het uitvoeren van deze opdracht zijn de voorwaarden waaronder rekenonderwijs succesvol kan zijn als uitgangspunt gekozen. Het leerproces van studenten speelt daar een belangrijke rol in. Het belang en de impact van het kunnen rekenen dient herkenbaar te zijn voor studenten. Daarom is niet alleen de technische kant van het rekenen van eminent belang, maar evenzeer het uitgangspunt dat de contexten van opdrachten aan dienen te sluiten bij de leefwereld van studenten. Om die reden is het leerproces van studenten als perspectief gekozen bij het uitvoeren van deze opdracht.
Lees hier het rapport.