Voortgang van het Practoraat Rekenen

Helaas is vanwege andere prioriteiten op het gebied van rekenen in het MBO de subsidie voor het Practoraat Rekenen voor de komende jaren niet verlengd. Het Practoraat Rekenen wil echter de werkzaamheden graag voortzetten. Er is inmiddels een mooie netwerkstructuur opgebouwd en er zijn diverse onderzoeksgroepen gestart, die graag door willen gaan. Ook in het kader van de landelijke ontwikkelingen rond rekenen (het gezamenlijk opzetten van een examenbank rekenen, het mee gaan tellen van rekenen voor diplomering, kennisdeling rondom de nieuwe referentiekader eisen per MBO niveau) kan het Practoraat Rekenen een belangrijke rol vervullen vanuit haar drievoudige doelstelling: landelijke kennisdeling; verbinding tot stand brengen in het MBO rekenlandschap en het doen van praktijkonderzoek.
De practor Jurriaan Steen zal de mogelijkheden verkennen om een doorstart te kunnen maken bij andere mbo-instellingen. We hopen dat we u binnenkort hier meer over kunnen melden.